Had ik maar

Ze is blij met het gesprek, met het verkregen overzicht en het inzicht.

Fouten

In het gesprek herhaalt ze een paar keer dat ze het ‘fout’ heeft gedaan.

‘Ik had zekerder moeten zijn’.

‘Ik had meer risico’s moeten nemen.’

‘Ik had minder impulsief moeten reageren.’

Waardering

Het steekt haar dat ze de waardering niet heeft gekregen voor haar harde werken, terwijl haar collega’s daarin wel bevestigd werden. Bijvoorbeeld met een hogere salarisschaal.

Haar impulsiviteit heeft haar veel gebracht en heeft haar geholpen haar taken goed uit te voeren.

Toch kijkt ze in een negatieve waas terug op de afgelopen jaren.

Kantelpunt

Wanneer we alle loopbaanstappen en werkgevers visueel in kaart brengen ontdekt ze een kantelpunt. Het punt waarop die negativiteit erin is geslopen.

Dat realisatiemoment doet haar veel en doet haar beseffen dat een groot deel van haar werkende jaren toch ook op een prettige manier is verlopen. De vraag komt op hoe het dan kan dat ze zo negatief terugkijkt op de laatste jaren. Ze vraagt zich af of ze wel op de juiste plek werkte. Paste ze wel bij de organisatie?

Afhechten en opruimen

In het gesprek komen er tranen, gevoelens van spijt, wrok en onmacht over bepaalde zaken die gebeurd zijn en die helaas niet meer teruggedraaid kunnen worden.

Wat wel kan is een nieuwe respons oproepen in je brein en lijf. Dat kun je doen door de onderstaande oefening te doen. Alleen of onder begeleiding.

Oefening

Andere reactie

0 Herinner je je een moment in je loopbaan waar je anders had willen reageren?
0 Als je het moment in het hier-en-nu weer kunt oproepen en herbeleven, dan kun je een andere reactie bedenken en hem daadwerkelijk ook geven.
0 De ander is op dit moment niet hier, maar je lijf slaat deze nieuwe ervaring wel op.
0 Mocht de persoon nog bereikbaar zijn, dan kun je overwegen om te schrijven, te bellen of de persoon uit te nodigen.

Zand erover

Het is goed om stil te staan bij momenten van spijt, wrok en bitterheid. Wanneer zijn die ontstaan en kun je er zand over gooien of heb je nog ‘iets’ te doen om deze momenten af te hechten, zodat je opgeruimd met pensioen kunt?

Contact

Mocht je hier eens over willen sparren dan kun je mij een bericht sturen via onderstaand mailadres of contact met mij opnemen via de contactpagina op mijn website.

Maaike Boomstra

www.deboomstraat.nl/contact

info@deboomstraat.nl