Meer over dramatechnieken

Voice Dialogue

Verwezenlijken van jouw potentieel.

Het is een methodiek gebaseerd op de psychologie van de ikken. De toegepaste wetenschappelijke theorie die stelt dat een mens uit meerdere zelven bestaat. Het onderzoeken van al die zelven geeft zelfinzicht en brengt je in balans. Zo kan je manager worden van alle kanten die je in je hebt. Soms overheerst een bepaalde zelf, die niet altijd effectief is (bijvoorbeeld je mening geven in een vergadering omdat jouw standpunt in het geding is, terwijl dat het proces vertraagt). Jouw ontwikkelde zelven staan voor in de rij, het betekent ook dat een aantal zelven nog niet of minder ontwikkeld zijn. Aan jou de eer om de naar de achtergrond verschoven zelven in de spotlights te zetten en/of de voorsten in de rij wat minder ruimte te geven. Dat is een spannend proces, want zowel de zichtbare als de schaduw-of verborgen zelven hebben niet voor niets die plek gekregen. Voice Dialogue is een klantvolgende en tegelijk een gestructureerde methodiek . De facilitator heeft geen oordelen, daagt je uit om jouw interne, en externe krachtenveld te leren kennen en deze in balans te brengen.

Wil je meer lezen over Voice Dialogue: “Ik (k)en mijn ikken”, ontdek andere kanten van jezelf met voice dialogue. Auteurs: Judith Budde, Karin Brugman, Berry Collewijn, ISBN 9789058715241

Psychodrama

Verbeeld de essentie van de werkelijkheid!

Een prachtige actieve methode, niet op gesprek-gebaseerde methode om inzicht te krijgen in eigen gedrag d.m.v. inlevend spel. Een methode die onherroepelijk iets teweegbrengt.

Je kunt in een veilige omgeving van het spel nieuwe gedachten en gevoelens onderzoeken en ander gedrag uitproberen. Schaamte, schuld, remmingen: die kun je even laten voor wat ze in het echte leven zijn. Door inleven, van rol te wisselen, anderen te zien spelen krijgen je lijf en je hersenen nieuwe informatie die jou kunnen helpen in het echte leven. Het aan den lijve ervaren is de grote plus van psychodrama.
Een fysieke warming-up, met de bedoeling focus en verbinding te krijgen eindigt met het vinden van een protagonist, iemand die een vraagstuk wil onderzoeken.  Gevolgd door de actiefase: de regisseur interviewt de protagonist die haar/zijn vraagstuk formuleert voordat het drama start. Het kan een gedragsdrama zijn: hij/zij wil nieuw gedrag leren; of hij/zij wil inzicht, dan wordt het een inzichtdrama. Er wordt een (begin-)scène in elkaar gezet. Waar nodig worden groepsleden gekozen om in diverse rollen te spelen (antagonisten/representanten). Zij worden ingesproken om het gewenste tegenspel te kunnen leveren. Afhankelijk van het vraagstuk ontstaan er meerdere scènes. De bijeenkomst wordt afgesloten met “sharing”: alle groepsleden die meededen in het drama delen hun ervaringen met de protagonist vanuit hun rol, daarna worden de antagonisten ontrold. Vervolgens kunnen herinneringen, ervaringen en emoties uit ieders eigen leven, die zijn bovengekomen tijdens het drama gedeeld worden. Tot slot kan de protagonist wanneer nodig nog het woord nemen.

Wil je meer lezen over psychodrama: “En dan ben je nu weer Ellis”, klein lexicon van psychodrama. Auteur: Edith Wegman, ISBN 9789081634816

Provocatieve technieken

Verras jezelf en anderen door zijwegen in te slaan!

Als ik in de opfristraining docentencoaches of tijdens het Coachplein basistechnieken provocatief coachen introduceer dan schrikken de deelnemers in eerste instantie. “Uhh, dat is toch veel te heftig, of dan gaan we elkaar belachelijk maken” wordt vaak gezegd. Het is zeker níet de bedoeling om mensen belachelijk te maken. Provocatief coachen is een niet-reguliere manier en het bereikt snel effect (als je het liefdevol, in verbinding en met humor toepast).  Soms is het absurd wat er gebeurt. Enig improvisatietalent heb je er wel voor nodig! Tijdens de sessie, of achteraf kijk je echt anders naar je ‘probleem’. Dat is ook de bedoeling, want anders blijf je ‘hangen’ in je eigen verhaal. Provocatief heeft nog een negatieve associatie: iemand sarcastisch pijn doen. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling! Je reageert op een andere manier die voor verwarring zorgt, dat wel. Ingesleten denksporen of gedragspatronen worden gespiegeld, uitvergroot of er wordt impulsief op gereageerd. Sommige klanten kiezen bewust voor een provocatieve benadering.

Het is een spannende en ook luchtige manier om naar ‘problemen’ of naar je manier van communiceren te kijken. Provocatieve technieken zijn bijvoorbeeld het uitvergroten van de voordelen van jouw huidige gedrag, bewust soms niet luisteren, de nadelen van het nieuwe (gewenste) gedrag overdrijven. Het effect is vaak: er wordt lachen, er wordt een schep bovenop de ‘het lijden’ gedaan en er wordt geroepen: ‘het hélpt’. Er wordt aan je geschud, je perspectieven draaien, je bewandelt onder begeleiding verrassende paden. En je komt altijd weer thuis.

Wil je meer lezen over provocatief coachen: “U lijkt me een vrij hopeloos geval”. Auteur: Adelka Vendl,  ISBN 9789058714183