Privacyverklaring

Je bezoekt mijn website www.deboomstraat.nl voor informatie. Je meldt je aan voor individuele coaching, een workshop, cursus of training, en/of vraagt om meer informatie over bepaalde producten van De Boomstraat. Mogelijk meld je je aan voor de nieuwsbrief. Hierbij laat je persoonlijke gegevens achter bij De Boomstraat en ook laat je online sporen na.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Als verwerkingsverantwoordelijke ben ik als eigenaar van De Boomstraat aansprakelijk voor alles wat met de door mij verzamelde persoonsgegevens gebeurt. Het is mijn verantwoordelijkheid te zorgen voor ‘passende en doelmatige’ beveiliging van de gegevens. En ik ben niet alleen verantwoordelijk voor wat ik zelf doe, maar ook voor wat er bij mijn verwerkers, Mailchimp en Google, gebeurt. De verwerkingsverantwoordelijke (dat ben ik) is verantwoordelijk voor het hele traject van gegevensverwerking.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen
De Boomstraat is verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Als je je aanmeldt voor individuele coaching of een cursus vul je via de button op de betreffende pagina, jouw gegevens in op een formulier: voor-en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en je beroep/functie. Er is ook ruimte voor opmerkingen/vragen. Wanneer je het boek koopt, vul je ook nog je adresgegevens in. Ik zal die gegevens alleen gebruiken om het boek te versturen. Daarna worden de gegevens verwijderd van de website. Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel: het sturen van een nieuwsbrief. Jouw gegevens zijn opgeslagen op de website. Wie daar nog meer bij kunnen licht ik later toe.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een formulier invult om je aan te melden voor producten van De Boomstraat, om het boek te kopen of om nadere informatie vraagt, worden persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website. Het kan zijn dat bepaalde activiteiten gefilmd dan wel gefotografeerd worden voor marketingdoeleinden. Voorafgaande aan de activiteit zal altijd om toestemming gevraagd worden; bij plaatsing van materiaal op website of ander promotiemateriaal zal je altijd persoonlijk om toestemming worden gevraagd of het gebruikt mag worden.

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (individuele coaching, workshops,  cursussen, trainingen). Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de producten gerelateerde zaken. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. Verder wordt na elke deelname aan een workshop, cursus of training een evaluatieformulier gestuurd naar de deelnemer. Deze evaluatie geschiedt anoniem en vrijwillig. Aan het einde van het formulier is de vraag opgenomen of jouw bevindingen gebruikt mogen worden als testimonial voor de website. Er wordt gevraagd of dat met naam of anoniem mag gebeuren. De evaluaties blijven gedurende 12 kalendermaanden beschikbaar op de website. Daarna worden de gegevens verwijderd. Foto-of filmmateriaal wordt zo gebruikt dat deelnemers onherkenbaar in beeld komen, of er wordt vooraf toestemming gevraagd of de deelnemer in beeld wil komen.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– Belastingdienst: vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– De Websitewinkel: vanwege toegang tot website i.v.m. hulp bij bouwen en uitbreiden
– Oxilion: websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– Mailchimp: nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten.

Nieuwsbrief
Om nieuwsbrieven te kunnen versturen (op naam), deel ik voor-, achternamen en e-mailadressen met Mailchimp. Mailchimp gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en op naam te zetten. Daarnaast biedt Mailchimp mij inzichten in wie de nieuwsbrief openen, wie op welke link klikt, etc. Het gaat hier om gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Ondubbelzinnige toestemming verwerken gegevens
Voor het verwerken van gegevens over klikgedrag in de nieuwsbrief en/of op de site heeft De Boomstraat toestemming nodig van de geïnteresseerde. Belangrijk is dat de toestemming vrijwillig is. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief of activiteiten van De Boomstraat zal je altijd gevraagd worden om een checkbox of een button aan te klikken zodat je akkoord gaat met de privacyverklaring.

Wat gebeurt er terwijl je surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Elk apparaat dat is verbonden met internet, krijgt een nummer toegewezen. Dit wordt een IP-adres (Internet Protocol) genoemd. Deze nummers worden gewoonlijk in geografische blokken toegewezen. Een IP-adres kan vaak gebruikt worden om de locatie te identificeren van waaruit een apparaat verbinding maakt met internet.

Het ID-adres is geanonimiseerd.

Cookies
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – hoe werkt dat?
Google Analytics analyseert bezoek- en klikgedrag op de website. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van je gegevens neem ik serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website van De Boomstraat maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?
Jouw gegevens worden bewaard tot een jaar na afloop van de gevolgde workshop, cursus of training. Er is een uitzondering: ik ben als ondernemer wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Binnen twee werkdagen kan ik dit voor je regelen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of feedback?
Neem dan contact op met Maaike Boomstra. Gegevens zie je hieronder in de footer.

@Privacyverklaring De Boomstraat 01-12-2022

Met dank aan de Websitewinkel en Ilona Kuis